Đẩy mạnh xử lý phản ánh trên ứng dụng ''Di Linh trực tuyến''

04:12, 05/12/2022
(LĐ online) - Theo thống kê, từ ngày 1/7/2022 đến ngày 5/12/2022, trên địa bàn huyện Di Linh nhận được 46 phản ánh từ ứng dụng “Di Linh trực tuyến”. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xử lý xong 36 phản ánh (tỷ lệ 78,3%), chưa xử lý 10 phản ánh (tỷ lệ 21,7%).
 
Ứng dụng “Di Linh trực tuyến”
Ứng dụng “Di Linh trực tuyến”
 
“Di Linh trực tuyến” là phần mềm kết nối người dân với chính quyền. Từ ứng dụng này, người dân có thể phản ánh với chính quyền; tra cứu, định vị hồ sơ; đánh giá chất lượng phục vụ; tra cứu thông tin quy hoạch; sổ liên lạc điện tử, bốc số một cửa trực tuyến, theo dõi số thứ tự một cửa…
 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ứng dụng “Di Linh trực tuyến”, UBND huyện Di Linh đang tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh xử lý phản ánh trên ứng dụng “Di Linh trực tuyến”. Trong đó, lãnh đạo huyện Di Linh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc quyền xử lý dứt điểm các phản ánh trên ứng dụng “Di Linh trực tuyến”. 
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh tiếp tục triển khai, phân công cán bộ, công chức theo dõi, xử lý kịp thời các phản ánh, đăng tải kết quả xử lý công khai lên ứng dụng (kèm hình ảnh, biên bản kiểm tra, xử lý... tài liệu minh chứng) theo đúng quy trình và thời gian theo quy chế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người dân tải và sử dụng hiệu quả ứng dụng “Di Linh trực tuyến”.
 
NGỌC NGÀ