Lâm Đồng đăng cai Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

07:12, 05/12/2022
(LĐ online) - Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 vòng Chung khảo toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt trong 4 ngày, từ 13/12 - 16/12/2022, do tỉnh Lâm Đồng đăng cai.
 
Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 với sự tham gia của 38 thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước được chọn từ các Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Các thí sinh sẽ tham dự 3 phần thi: Soạn giáo án; Giảng trực tiếp và Trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo. 
 
Tỉnh Lâm Đồng có thí sinh Phạm Thị Nguyệt - giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Đơn Dương tham dự Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Đây là thí sinh đã đạt giải Nhì Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung - Tây Nguyên) được tổ chức cuối tháng 8/2022 tại tỉnh Quảng Bình với 35 thí sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia. 
 
Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ giảng viên chuyên trách của Trung tâm Chính trị cấp huyện, từ đó đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp phù hợp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị cấp huyện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, tôn vinh các giảng viên lý luận chính trị tiêu biểu nhất của Trung tâm Chính trị cấp huyện trên cả nước. 
 
Để triển khai tốt việc đăng cai Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi, Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.  
 
TUẤN HƯƠNG