Đầu tư gần 21 tỷ đồng bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, hỗ trợ phát triển du lịch

10:12, 06/12/2022
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừagiao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, tại huyện Di Linh và huyện Lạc Dương.
 
Tổng mức đầu tư dự án là gần 21 tỷ đồng thuộc nguồn vốn “Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025”.
 
Dự án chia làm 2 nội dung: Bảo tồn giá trị văn hoá vật thể (sẽ xây dựng làng văn hóa truyền thống tại thôn Đưng K'Si, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương và làng văn hóa truyền thống tại thôn K'Long Trào, xã Gung Ré, huyện Di Linh; Bảo tồn văn hoá phi vật thể (đầu tư trang phục, nhạc cụ, dụng cụ lao động, ẩm thực).
 
Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, phát triển dịch vụ và du lịch, chú trọng các yếu tố về dân sinh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ phong tục  tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa làng bản. Hướng đến mục tiêu đưa làng bản thành làng bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. 
 
Bên cạnh đó, từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống kinh tế xã hội.  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể: trò chơi dân gian; dân ca – dân nhạc - dân vũ; lễ hội truyền thông hệ thống; trang phục truyền thống; văn hóa ẩm thực truyền thống; tri thức dân gian.  Xây dựng hạ tầng cơ sở tốt nhất tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, tăng cường giao lưu văn hóa và phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.
 
HOÀNG YÊN