Lạc Dương: Tập huấn triển khai thực hiện bình đẳng giới tại các thôn đặc biệt khó khăn

05:12, 04/12/2022
(LĐ online) - Trong 2 ngày 3, 4/12, Hội LHPN huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tổng quan Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ và trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. 
 
Các địa biểu tham dự hội nghị tập huấn
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
 
Hội nghị được tổ chức tại 3 xã có thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện gồm Đạ Chais, xã Lát và Đưng K’Nớ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, triển khai tổng quan các hoạt động của Dự án 8; đồng thời, truyền thông bình đẳng giới và một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. 
 
Hội LHPN huyện cũng đã hướng dẫn thành lập các mô hình vận hành Dự án 8 như: Tổ truyền thông cộng đồng; Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; địa chỉ tin cậy cộng đồng; tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn... 
 
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã, thôn về xây dựng các mô hình truyền thông bình đẳng giới và một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng cũng như vận hành các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 
TUẤN HƯƠNG