Bảo Lâm: Tổ chức sinh hoạt chính trị cho thanh niên

TRIỀU KA 06:17, 27/02/2023

Mới đây, Câu lạc bộ Lý luận Trẻ huyện Bảo Lâm đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề Triển khai có hiệu quả giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Tại đây, thanh niên huyện Bảo Lâm đưa ra các ý kiến thảo luận, cũng như trình bày những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, bên cạnh mỗi cơ sở đoàn cần có giải pháp cụ thể triển khai phù hợp với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. Ngoài ra, thanh niên huyện Bảo Lâm còn đề xuất cần xây dựng bộ tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung các kênh mạng xã hội thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên. Năm 2023, thanh niên huyện Bảo Lâm cần triển khai các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị...

Những nhận định, thảo luận, phân tích, nhận diện của các thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận Trẻ huyện Bảo Lâm sẽ là cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời gian tới tại Bảo Lâm.