Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên

TUẤN HƯƠNG 15:58, 31/10/2023

(LĐ online) - Nhằm giúp cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên có thêm những trải nghiệm, ý tưởng, kiến thức mới để khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện Đoàn Lạc Dương phối hợp với Thành Đoàn Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tổ chức chương trình “Học tập mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên - Mô hình giúp thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Tham quan mô hình cà phê K’Ho Coffee của thanh niên người dân tộc thiểu số
Tham quan mô hình cà phê K’Ho Coffee của thanh niên người dân tộc thiểu số

Tại chương trình, Huyện Đoàn Lạc Dương đã chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên cũng như mô hình khởi nghiệp trong thanh niên trên địa bàn. Thời gian qua, Huyện Đoàn Lạc Dương đã phát động hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng”. Qua đó xuất hiện nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiều mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên mang lại hiệu quả cao.

Tham quan Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương
Tham quan Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương

Trong khuôn khổ chương trình, Huyện Đoàn Lạc Dương đã đưa cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên Thành Đoàn Dĩ An đi tham quan, học tập một số mô hình phát triển kinh tế, mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện như: mô hình cà phê K’Ho Coffee của thanh niên người dân tộc thiểu số; mô hình trồng hoa hồng, hoa bibi trong nhà kính; mật ong rừng Đưng K’Nớ; Golden Bees Organic Farm… Đoàn cũng đến tham quan Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trải nghiệm các mô hình thực tế và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên. Qua đó động viên, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp, hình thành các ý tưởng khởi nghiệp và hướng phát triển kinh tế phù hợp với địa phương, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên…