Lâm Hà: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

NGUYỆT THU 16:29, 26/05/2023

(LĐ online) - Ngày 26/5, Công an huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTr-CA-MT ngày 06/3/2014 giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2014-2023). 

Các  tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2014-2023
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2014-2023

Ngay sau khi Công an tỉnh và MTTQ, các tổ chức thành viên tỉnh Lâm Đồng ban hành Chương trình phối hợp số 06,  ngày 18/3/2014, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện cùng với Công an huyện Lâm Hà đã triển khai chương trình phối hợp. Trong đó, chọn 6 địa bàn gồm 2 thị trấn (Đinh Văn, Nam Ban) và 4 xã (Mê Linh, Tân Hà, Tân Thanh, Đạ Đờn) làm điểm để phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm… 
Lực lượng Công an, MTTQ và các thành viên các xã, thị trấn sau đó đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp và đồng loạt triển khai thực hiện ở địa bàn 16/16 xã, thị trấn của huyện Lâm Hà. 
Lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, huyện…, chủ động đề ra các biện pháp sát hợp với tình hình an ninh, trật tự trên từng địa bàn, trong từng thời gian phù hợp, đảm bảo tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột biến, bất ngờ trong mọi tình huống. 
Qua đó, cơ bản đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm ở khu dân cư.
Từ năm 2014 đến nay, lực lượng Công an huyện và MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng chống Covid-19... 
Kết quả, đã tổ chức được 6.003 buổi có 367.486 lượt người tham dự. Ngoài ra, còn tổ chức quán triệt lồng ghép ở 763 hội nghị chuyên đề, hội nghị tuyên truyền lồng ghép và trợ giúp pháp lý tại các địa bàn dân cư, các trường học, cơ quan, phát các tờ rơi, tờ gấp... để tuyên truyền phổ biến cho 80.185 lượt người là cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, chức sắc, chức việc tôn giáo, người uy tín, tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân. 
Bên cạnh đó, các lực lượng trong quá trình công tác còn tuyên truyền cá biệt đến trên 94.500 lượt. Tích cực tuyên truyền trên không gian mạng qua nhóm facebook “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ an ninh tổ quốc”; mô hình tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội của Ban Chỉ đạo huyện; tuyên truyền qua trang facebook Lâm Hà  do Công an huyện quản lý và facebook Mặt trận Lâm Hà do Công an huyện quản lý với hơn 1.500 bài tuyên truyền, 20.000 lượt tương tác. Ngoài ra, còn đẩy mạnh tuyên truyền qua trang Zalo OA (Kết nối mạng xã hội – Vì bình yên cuộc sống trong Công an Lâm Hà) và Zalo Mặt trận Lâm Hà với 1.200 bài tuyên truyền, hơn 60.000 lượt xem, 2.000 lượt tương tác.
Qua 10 năm làm công tác phát động, Nhân dân toàn huyện đã cung cấp trên 4.000 tin; trong đó, có trên 2.000 tin có giá trị giúp lực lượng Công an xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc về an ninh trật tự, quản lý các loại đối tượng.
Dịp này, UBND huyện Lâm Hà khen thưởng cho 8 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2023.