Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII

TUẤN HƯƠNG 13:34, 26/05/2023

(LĐ online) - Ngày 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị được kết nối với điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và các huyện, thành phố với hơn 1.400 đại biểu được triệu tập.  
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII)
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII).
Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy
Các đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII gồm: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời, cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp.