Đại hội Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cát Tiên lần thứ III

06:10, 30/10/2019

Với tổng số 38 hội viên từ 65 đến 90 tuổi, trong 5 năm qua, Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cát Tiên đã phối hợp hướng dẫn và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 9 hồ sơ cho hội viên được hưởng chế độ ưu đãi người có công theo theo quy định của Chính phủ, phối hợp tổ chức cho hội viên tham gia các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử, thăm nhà tù xưa...,

Với tổng số 38 hội viên từ 65 đến 90 tuổi, trong 5 năm qua, Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cát Tiên đã phối hợp hướng dẫn và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 9 hồ sơ cho hội viên được hưởng chế độ ưu đãi người có công theo theo quy định của Chính phủ, phối hợp tổ chức cho hội viên tham gia các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử, thăm nhà tù xưa..., tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy nghĩa tình đồng đội kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hội viên của Ban Liên lạc trong huyện đã nêu cao phẩm chất cách mạng, luôn gương mẫu, đi đầu tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 
 
Tại Đại hội lần thứ III diễn ra vào ngày 29/10/2019, Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cát Tiên đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 và hiệp thương cử Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 ủy viên, bà Nguyễn Thị Tám tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Trưởng Ban liên lạc.
 
Dịp này, Ban Liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cát Tiên đã có 7 hội viên vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” do Thủ tướng Chính phủ tặng ghi nhận tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Ban Liên lạc nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
NGÂN HẬU