Quyết tâm đóng góp, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo

05:10, 24/10/2019

Theo Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng vẫn còn 997 hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) cần được hỗ trợ về nhà ở...

Theo Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng vẫn còn 997 hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) cần được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, 791 căn xây mới và 206 căn sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện trên 48,6 tỷ đồng (vận động từ nguồn xã hội hóa, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh 17,88 tỷ đồng) và mức hỗ trợ 20 triệu đồng/căn xây mới, 10 triệu đồng/căn sửa chữa.
 
Những năm qua, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng luôn được các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng; đóng góp ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ hằng năm. Do đó, tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn. Xác định vấn đề nhà ở cho hộ nghèo là nhu cầu cấp thiết, thực hiện Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh (từ ngày 17/10 đến 18/11/2019) nhằm tập trung vận động cả hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để tập trung hỗ trợ giải quyết dứt điểm nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2019. 
 
Ngày 7/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành Văn bản số 88/MTTQ-BTT về việc phối hợp vận động hưởng ứng, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” kêu gọi các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh và các cơ quan Trung ương tại tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu. Số tiền ủng hộ Quỹ chuyển vào tài khoản số: 3751.0.1063494.00000 (mã quan hệ ngân sách 1063494) Kho Bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh (số 57 đường Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt).
 
Với ý nghĩa nhân văn cao cả đó, phát huy truyền thống “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; tin tưởng việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa 997 căn nhà cho hộ nghèo trong tỉnh sẽ là hiện thực tốt đẹp.
 
LAN HỒ