Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào thi đua

06:11, 08/11/2019

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Ðồng những năm qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Ðồng những năm qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Khối sĩ quan LLVT tỉnh Lâm Đồng duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019.  Ảnh: T.Chiến
Khối sĩ quan LLVT tỉnh Lâm Đồng duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: T.Chiến
 
Qua thực tiễn, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong mọi mặt công tác. Các cơ quan, đơn vị tập trung thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá” do cấp trên phát động. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện theo nhiệm vụ, luyện tập hiệp đồng theo các tình huống; coi trọng huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. 
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến, quyết thắng” của LLVT tỉnh, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu làm tốt các khâu các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao…; chất lượng toàn diện được nâng lên. Các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, hay như phong trào thi đua của ngành Kỹ thuật được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng, với nhiều giải pháp thích hợp, đạt kết quả toàn diện, chất lượng tốt, kịp thời đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
 
Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương đột phá thực hiện những nội dung tiêu chí gắn với tính chất, nhiệm vụ và thế mạnh của LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần đưa nhiều địa phương về đích xây dựng nông thôn mới sớm hơn thời gian dự kiến. Đối với công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình và tôn vinh điển hình tiên tiến luôn được đề cao, đạt nhiều kết quả tích cực, đã khơi dậy những tiềm năng, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 
 
Từ phong trào thi đua của LLVT tỉnh, đã xuất hiện nhiều mô hình mới có nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tiêu biểu có mô hình “Ba nhất, chín không”, “Người giáo viên mẫu mực” của Trường Quân sự tỉnh; mô hình “Quỹ tiết kiệm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm; “Thắp sáng đường quê”, “Hũ gạo tình quân dân” của Trung đoàn 994…
 
Từ thực tiễn triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh Lâm Đồng, rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Trước tiên là phải tích cực chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới tổ chức phong trào thi đua. Theo đó, nội dung, chỉ tiêu thi đua phải toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực công tác, biết chọn khâu then chốt, đột phá vào những việc khó để tạo ra sự chuyển biến căn bản toàn diện. Tiếp đến, kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu thi đua. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, khuyến khích “đua, đuổi và vượt” điển hình tiên tiến, tạo thành hành động cách mạng sôi nổi rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nữa là phải luôn gắn thi đua với khen thưởng, kiên quyết đấu tranh bệnh thành tích, lệch lạc trong công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng.
 
Để phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thực sự là động lực xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, cùng với quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Đồng thời, không ngừng cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ cũng như xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
ÐẠI TÁ TRẦN CHIẾN (Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)