Đạ Tẻh: Trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên đợt 7/11

05:11, 06/11/2019

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29 ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019 cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đạ Tẻh.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29 ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định thi hành Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019 cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đạ Tẻh. Theo đó, ngày 4/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Dịp này, có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (trong đó, có 2 đảng viên được tặng trước thời hạn) và 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
ĐÔNG ANH