Tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019

02:01, 03/01/2020

(LĐ online) - Sáng ngày 3/1/2020, hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019,...

(LĐ online) - Sáng ngày 3/1/2020, hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 tỉnh Lâm Đồng được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt; Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Quốc Thái - Phó Giám đốc Học viện Lục Quân cùng lãnh đạo Huyện ủy - UBND, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành trong tỉnh. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy -  Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Thu nhập và đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, có 16/17 tiêu chí về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng an ninh được tăng cường. Cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng đạt kết quả. Quản lý Nhà nước về quốc phòng có hiệu quả, đặc biệt là xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai Luật Quốc phòng 2018. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quốc phòng an ninh, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng.
 
Thực hiện quy định về xây dựng lực lượng vũ trang, các địa phương quan tâm lãnh chỉ đạo tập trung nhiều giải pháp nhằm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Hiện nay, tổ chức, biên chế bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, sắp xếp lực lượng dự bị động viên bảo đảm đúng quy định và đủ chỉ tiêu được giao. Sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
 
Tại hội nghị tổng kết, các đơn vị, địa phương đã tiến hành thảo luận về những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân do đâu để đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 -  2020) và là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021... Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước và trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá; tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; thực hiện tổ chức bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ có tác động đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù giải tỏa nhà đất, tình trạng phá rừng làm rẫy, di dân tự do liên quan đến đồng bào dân tộc còn tiềm ẩn phức tạp... Các yếu tố nêu trên sẽ làm chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương. 
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
 
Trước tình hình trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, tập trung phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã nêu; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; có giải pháp căn cơ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; coi trọng việc xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng thế trận lòng dân "thật sự vững chắc". Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong diện phải bồi dưỡng đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các hoạt động về quốc phòng, trọng tâm là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực về kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm lực khoa học - công nghệ, tiềm lực quân sự, an ninh; đồng thời vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các quan điểm của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh 2019
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh 2019
 
Dịp này, có 4 đơn vị được nhận cờ thi đua của Quân khu 7; 13 đơn vị đạt  danh hiệu quyết thắng; 01 đơn vị được nhận cờ của UBND tỉnh; 11 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
 
NGUYỆT THU