Bước chuyển trong công tác đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc

06:02, 21/02/2020

Góp phần chung vào thành tựu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, công tác đối ngoại được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đặc biệt coi trọng, đặc biệt là trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài chung tay xây dựng quê hương, đất nước. 

Góp phần chung vào thành tựu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, công tác đối ngoại được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đặc biệt coi trọng, đặc biệt là trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài chung tay xây dựng quê hương, đất nước. 
 
Lâm Đồng thêm kết nối với bà con kiều bào qua các cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Báu
Lâm Đồng thêm kết nối với bà con kiều bào qua các cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Báu
 
Thời gian qua, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng với nhiều hình thức phù hợp, kịp thời phổ biến, thông tin các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền về biển đảo, đường biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc. Tuyên truyền năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ Việt - Lào... Tích cực tham gia tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để du khách quốc tế và nhân dân các nước hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, về Đà Lạt, Lâm Đồng. 
 
Tăng cường nắm thông tin, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của kiều bào và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đề xuất, kiến nghị với chính quyền các cấp tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để các doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào và thân nhân kiều bào phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Hàng năm, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt kiều bào về quê hương đón Tết cổ truyền; tham gia hoạt động hợp tác kinh tế giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Chămpasăk và tỉnh Bolykhămxay - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.
 
MTTQ đã phát huy vai trò của các tổ chức hội hữu nghị tỉnh, phối hợp vận động thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ I, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng; kịp thời công nhận tổ chức thành viên, phối hợp tham gia các hoạt động đối ngoại giữa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với nhân dân các tỉnh của Lào và Campuchia kết nghĩa với Lâm Đồng.
 
 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức giao lưu, tọa đàm về công tác phụ nữ với Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Bolykhămxay - nước CHDCND Lào. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã vận động các tổ chức phi chính phủ tổ chức hoạt động nhân đạo, khám chữa bệnh, mổ tim từ thiện cho trẻ em nghèo... với tổng trị giá trên 13,3 tỷ đồng. MTTQ tỉnh đã thăm hỏi và trích quỹ cứu trợ 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào để khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi...
 
Ngoài ra, MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nhân kiều bào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân. Kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dự án phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hợp tác, đầu tư tại địa phương. 
 
 Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay, người Lâm Đồng ở nước ngoài và thân nhân có khoảng 45.737 người. Có 19 doanh nghiệp có vốn góp của kiều bào với tổng vốn đăng ký 762,7 tỷ đồng (33,6 triệu USD). Có 103 dự án vốn FDI hoạt động, với tổng vốn đăng ký khoảng 11.935 tỷ đồng, do các tổ chức và cá nhân của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, trong đó có 57 dự án sản xuất nông nghiệp kết hợp với sơ chế nông sản, chiếm 55,3%...
 
Riêng từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 doanh nghiệp có vốn của kiều bào đăng ký kinh doanh với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của kiều bào là 1.455,9 tỷ đồng; có 8 dự án có kiều bào tham gia đầu tư, chủ yếu từ các nước Mỹ, Canađa, Úc, Pháp... với vốn góp đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động ổn định, góp phần chung vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Ngoài ra, MTTQ tỉnh còn tăng cường phối hợp với các Hội hữu nghị hướng dẫn thành lập, tổ chức ra mắt, hoạt động các chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ở các huyện, thành phố. Một số tổ chức thành viên, như: Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình gặp gỡ nông dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, gắn với tổ chức Hội chợ nông sản sạch tại Lâm Đồng; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho hoạt động nhân đạo, khám chữa bệnh, mổ tim từ thiện cho trẻ em nghèo...
 
Trong thời gian tới, để tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo: Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và các chính sách thu hút đầu tư của kiều bào tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng. Tích cực phối hợp với các cơ quan chính quyền tuyên truyền các hoạt động đối ngoại liên quan đến giao lưu văn hóa, thể thao do các bộ, ngành phối hợp tổ chức; tham gia tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu để du khách quốc tế và nhân dân các nước hiểu biết về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, về Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong đó, đặc biệt cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị, tăng cường nắm thông tin, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của kiều bào và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị với chính quyền các cấp tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào và thân nhân kiều bào tại địa phương. Phối hợp với chính quyền nắm tình hình và tổ chức gặp mặt kiều bào về quê hương đón tết hàng năm diễn ra thân tình, ấm cúng, phát huy tình đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.
 
NGUYỆT THU