Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính năm 2020

04:02, 22/02/2020

(LĐ online) - Thực hiện Nghị quyết số 32 –NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý...

(LĐ online) - Thực hiện Nghị quyết số 32 –NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; được sự đồng ý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 22/2/2020, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin phối hợp Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương, Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính năm 2020 cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong Công ty.
 
Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai giảng
Đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai giảng
 
Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Hải An - Phó Hiệu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương; đồng chí Trương Thị Minh - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Nghiệp vụ ngành Công Thương; đồng chí Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin; đồng chí Vũ Minh Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng.
 
Trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ; trong đó, đã cử nhiều cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ Trung cấp, Cao cấp Lý luận chính trị. Việc học tập Lý luận chính trị đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Cán bộ Công ty. Đây là lớp học Trung cấp lý luận chính trị được tổ chức học tập tại Công ty. Lớp học có 93 học viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty Nhôm Lâm Đồng và 6 cán bộ chủ chốt Công ty Thủy điện Đồng Nai 5. Các học viên tham gia lớp học hệ không tập trung với tổng số tiết học là 1.056 tiết, bao gồm các chuyên đề đào tạo: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế.
 
Lãnh đạo và các học viên tham dự lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Công ty Nhôm Lâm Đồng
Lãnh đạo và các học viên tham dự lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Công ty Nhôm Lâm Đồng
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương chúc mừng các học viên tham dự lớp học, đồng thời vui mừng đây là lần đầu tiên phối hợp đơn vị trong Tập đoàn mở lớp Lý luận Chính trị và học tập trung tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh các học viên đều là cán bộ nguồn, diện quy hoạch, vì thế mỗi học viên phải thấy được vinh dự cũng như ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia khóa học; thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học. Đồng chí mong muốn các học viên cần phát huy được tinh thần đoàn kết, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc khóa học.
 
Thay mặt Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin, đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ, không quản ngại khó khăn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Nghiệp vụ ngành Công Thương, Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin đã phối hợp để tổ chức lớp học. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần phải nhận thức rõ việc học tập, nâng cao trình độ, trong đó có học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Đồng chí sẽ quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tốt nhất cho lớp học, giúp học viên hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ học tập của mình.
 
PV