Cụm thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

05:02, 18/02/2020

(LĐ online) - Chiều 18/2, tại huyện Đam Rông, Cụm thi đua số 2 gồm 4 huyện: Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

(LĐ online) - Chiều 18/2, tại huyện Đam Rông, Cụm thi đua số 2 gồm 4 huyện: Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2019, tuy thời tiết, khí hậu, dịch bệnh có ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi, nhưng với sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các huyện trong Cụm đã vượt qua khó khăn với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã có chuyển biến mạnh mẽ, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn về chuyên môn của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua đã bám sát được nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch của từng địa phương, trọng tâm là thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
 
Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng và phát triển. Diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao của các địa phương không ngừng tăng cả về diện tích và năng suất; chương trình tái canh và cải tạo cây cà phê đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
 
Trong năm 2019, Cụm thi đua số 2 đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác để tiến đến xây dựng nền hành chính hiện đại. Thường xuyên phối hợp, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm đến các mô hình tiên tiến.
 
Tại hội nghị, Cụm thi đua số 2 đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 với trọng tâm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến của từng đơn vị trong cụm. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: “Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và chất lượng thực hiện các danh hiệu thi đua, danh hiệu kiểu mẫu. 
 
THANH SA