Đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội

03:02, 21/02/2020

(LĐ online) - Sáng 21/2, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2020. Dự gặp mặt có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 135 đại biểu trí thức tiêu biểu đến từ các sở, ngành, huyện, thành trong tỉnh.

(LĐ online) - Sáng 21/2, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2020. Dự gặp mặt có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 135 đại biểu trí thức tiêu biểu đến từ các sở, ngành, huyện, thành trong tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt
 
Đồng chí Phan Văn Đa đã khẳng định, trên mọi chặng đường phát triển của tỉnh, đội ngũ trí thức Lâm Đồng đã có nhiều đóng góp vào thành quả chung, trong đó nổi bật là kết quả phát triển KT – XH năm 2019. Năm qua, tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng/người/năm, cao hơn thu nhập bình quân đầu người của cả nước; các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội đều đạt mức tăng trưởng cao, vượt bậc. 
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức tiêu biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về  công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẳng định niềm tin của đội ngũ trí thức vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào con đường phát triển đi lên của đất nước; đồng thời, đặt ra nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất và nước; xử lý rác thải; sử dụng nguồn nhân lực; vấn đề an sinh xã hội với người cao tuổi, xây dựng trung tâm dưỡng lão; tăng cường chỉnh trang môi trường đô thị Đà Lạt, thu hút du lịch; quan tâm hơn nữa việc nâng cao trình độ dân trí của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc bản địa; tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các hội xã hội, nghề nghiệp hoạt động; cần tạo cơ chế chính sách, đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển văn học nghệ thuật…
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu trí thức
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu trí thức
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Hiệp đã khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; tiếp thu ý kiến của các đại biểu trí thức. Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tập hợp trí thức, có chính sách sử dụng, bố trí, luân chuyển, đãi ngộ hợp lý; tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi nhằm khuyến khích trí thức sáng tạo; tập hợp đội ngũ trí thức dưới một mái nhà chung, kết nối các cơ sở khoa học, cùng nhau chia sẻ, tạo điều kiện, cảm thông, gắn kết vì sự phát triển của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ mọi mặt, bồi đắp, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Các đại biểu trí thức phát biểu đóng góp ý kiến
Các đại biểu trí thức phát biểu đóng góp ý kiến
 
Gặp mặt trí thức tiêu biểu là dịp để đội ngũ trí thức trong tỉnh nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với xã hội; tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương. 
 
QUỲNH UYỂN