Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06:06, 25/06/2020

(LĐ online) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, chiều 25/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[links()]
 
(LĐ online) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, chiều 25/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Trong phiên làm việc sáng 25/6, Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận các nội dung: Các chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa IX. Đại hội cũng đã tiến hành ứng cử, đề cử, biểu quyết danh sách và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 
 
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Với sự nhất trí cao, bằng phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân từ 9 - 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông nghiệp - dịch vụ và công nghiệp; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10% - 12% (đạt từ 610 - 620 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn huy động đạt 6.700 - 6.800 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trong nhiệm kỳ đạt 70 - 75 triệu USD; 7/7 xã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao và nâng cao chất lượng đô thị văn minh tại 2 thị trấn; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 73 - 75 triệu đồng/người/ năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất; 93,5% trường học đạt chuẩn Quốc gia; 92% gia đình và 95% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; 75% người dân vùng đô thị sử dụng nước sạch và 99% hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom rác vùng đô thị đạt đạt 90% và vùng nông thôn đạt 80%; độ che phủ rừng đạt 63%; quốc phòng, an ninh được giữ vững và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hàng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có TCCSĐ yếu kém; hàng năm kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên.
 
Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đại hội cũng đã thống nhất cao về việc đưa 4 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chương trình chỉnh trang đô thị; chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao gia trị gia tăng và phát triển bền vững; chương trình quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu sản phẩm chủ lực của huyện là sầu riêng, hạt điều và sản phẩm dâu tằm. 7 công trình trọng điểm, gồm: Đập dâng Đạ Tràng, xã Đạ Tồn; Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện; đường vành đai phía Đông thị trấn Mađaguôi; nâng cấp đường nội thị thị trấn Mađaguôi, thị trấn Đạ M'ri; đường ĐH5, xã Mađaguôi và Đạ Oai; đường ĐH6 (Đạ Oai - Đạ Tồn - Phước Lộc) và công trình chợ thị trấn Đạ M'ri.
 
BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
 
Tại lễ bế mạc Đại hội vào chiều 25/6, thay mặt BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai khẳng định: Với 40 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật gắn bó mật thiết với Nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ra mặt Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng ra mắt Đại hội
 
Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các Đoàn thể tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện. Đồng thời, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua; cụ thể hoá thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình; đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi, toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang toàn huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo đà thuận lợi phấn đấu thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra, xây dựng Đạ Huoai ngày càng phát triển xứng tầm là “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh và là trung tâm kinh tế - xã hội của 3 huyện phía Nam. Đại hội có sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự đóng góp cán bộ, đảng viên và Nhân dân và cán bộ lão thành cua các thời kỳ của huyện đã trong toàn huyện đã có những đóng góp quan trọng về công sức, trí tuệ để Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Ngay sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm cấp trên cơ sở. Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông qua báo cáo kết quả đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viện BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về kết quả Đại hội cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở
Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về kết quả Đại hội cơ sở và Đại hội điểm cấp trên cơ sở
 
Đối với Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025, được lãnh đạo Trung ương và BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao bằng sự thành công tốt đẹp; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc và đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trên địa bàn; các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo; chương trình, kịch bản điều hành Đại hội được chuẩn bị chi tiết, khoa học. 
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp tới 31 ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của đại biểu dự Đại hội; công tác nhân sự tại Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, quy trình và cơ cấu theo hướng dẫn của cấp trên, với số phiếu tín nhiệm cao.
 
Đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm
Đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm
 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như việc bố trí, gợi ý thời gian dành cho thảo luận, mạn đàm, trao đổi trực tiếp về những vấn đề liên quan tại Đại hội chưa thực sự sôi nổi và hiệu quả. Một số nội dung thảo luận còn nặng về thành tích, chuyện môn của đơn vị và địa phương…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Đạ Huoai và gửi lời chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đạ Huoai.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Từ thành công và những bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, yêu cầu: Sau Đại hội điểm trên cơ sở, các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh phải tiếp tục tập trung rà soát các quy trình, nội dung chuẩn bị đại hội của đơn vị, địa phương mình; thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình, công tác chuẩn bị đại hội; trong đó, quan tâm đến nâng cao chất lượng, nội dung các báo cáo; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn cụ thể các nội dung, quy trình, kịch bản giúp các địa phương để tổ chức thành công đại hội. 
 
Trong quá trình chuẩn bị và khi tiến hành đại hội cần bố trí, giành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, góp ý vào văn kiện cấp mình và cấp trên tại đại hội để làm sâu sắc thêm các văn kiện, nhất là những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm; chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025. Phải nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh; phát huy dân chủ. 
 
Các thành viên đoàn chủ tịch cần nghiên cứu kỹ các văn bản, nắm vững quy trình, thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng, nắm chắc chương trình và văn bản hóa các nội dung điều hành đại hội. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trong Nhân dân trước, trong và đặc biệt là kết quả đại hội (các phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới...). Các địa phương tiếp tục chỉ đạo sâu, rộng công tác phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ đơn vị, địa phương mình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
KHÁNH PHÚC