Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

06:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Chiều 24/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Trung ương cùng đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

(LĐ online) - Chiều 24/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Trung ương cùng đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Đại hội đã tiến hành nhiều phần việc quan trọng như thảo luận, đóng góp ý kiến của các đoàn đại biểu đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa IX; chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa IX; báo cáo kết quả thảo luận về Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đặc biệt, Đại hôi đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với tinh thần khách quan, trung thực, trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu 40 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ được BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai khóa IX tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các đồng chí Hồ Ngọc Phong Hải và Lưu Tiến Chinh được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội
Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội
 
KHÁNH PHÚC