Giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

05:06, 25/06/2020

(LĐ online) - Chiều 25/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự đông đủ của lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố trong tỉnh. 

(LĐ online) - Chiều 25/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự đông đủ của lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố trong tỉnh. 
 
 Toàn cảnh buổi giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
Toàn cảnh buổi giao ban công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020
 
Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
 
6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp tổ chức triển khai tập trung cho tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm trong lực lượng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19, kịp thời vận động hỗ trợ quyên góp Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19; vận động, điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu theo Đề án 654 của UBND tỉnh; triển khai công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quy định 124 của Bộ Chính trị, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Các hoạt động này đã góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh do Nghị quyết Tỉnh ủy và các nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền đề ra.
 
Tại hội nghị, các huyện, thành phố đã thông tin nhanh về công tác tuyên truyền chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, công tác giám sát của Mặt trận, công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid - 19; khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xây nhà cho hộ nghèo.
 
Kết luận buổi giao ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh và các huyện, thành tiếp tục tập trung đẩy mạnh giám sát liên thông, sử dụng phiếu khảo sát để đánh giá kết quả hoạt động, giám sát về nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. MTTQ các huyện, thành phố cần chủ động tham gia thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, lập thành tích kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận, liên hoan các khu dân cư, mít tinh kỷ niệm, chú trọng nắm bắt việc thực hiện chấp hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở...
 
NGUYỆT THU