Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

01:06, 24/06/2020

(LĐ online) - Ngày 23/6, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 49 đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lương Văn Mừng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

(LĐ online) - Ngày 23/6, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 49 đảng viên của 6 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lương Văn Mừng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.
 
Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên. Đảng viên và quần chúng toàn Đảng bộ trong những năm qua cơ bản ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nề nếp; công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan có nhiều hoạt động tích cực.
 
Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, sự quản lý, điều hành của lãnh đạo chuyên môn trong việc ngăn ngừa và đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí.
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Mừng đã ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo của cơ quan bảo hiểm Xã hội tỉnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời, hoan nghênh Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp về chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, qua đó được sự đồng thuận của các cấp, các ngành.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách BHXH cho 183.327 người và lượt người; giải quyết cho 114.266 người và lượt người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và nghĩ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; tổ chức giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 10 triệu lượt người. Tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2015 là 814.603 người đến năm 2019 là 1.127. 
 
Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Trách nhiệm – Sáng tạo xây dựng Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng trong sạch vững mạnh”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh xác định mục tiêu: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và từng đảng viên; giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, công chức, viên chức giữ vững phẩm chất, đạo đức, tác phong, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn; thường xuyên thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ; có các biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ với 07 đồng chí, đồng chí Đậu Tú Lan – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đã trúng cử Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.
 
TRÀ PHƯƠNG