Cát Tiên thực hiện tốt học tập và làm theo Bác

05:06, 24/06/2020

Xác định triển khai có hiệu quả "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng...

Xác định triển khai có hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng; nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Cát Tiên đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác và đã đạt nhiều kết quả thiết thực...
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi ong dú trong vườn cây ăn quả ở xã Đức Phổ, Cát Tiên
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm mô hình nuôi ong dú trong vườn cây ăn quả ở xã Đức Phổ, Cát Tiên
 
Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 25 về triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ. Theo đó, hàng năm Huyện ủy tổ chức quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
 
Đến nay, toàn Đảng bộ Cát Tiên đã tổ chức 225 lớp học tập, nghiên cứu các chuyên đề với 10.048 cán bộ, đảng viên tham gia. Sau khi học tập, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều có bản đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn ở từng vị trí, chức vụ của cá nhân và hàng năm đánh giá kết quả làm theo, nhất là việc sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.
 
Năm 2019, BTV Huyện ủy Cát Tiên chỉ đạo tổ chức Hội thi tìm hiểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ cấp cơ sở, chung kết cấp huyện và chọn đội tuyển của huyện tham gia hội thi cấp tỉnh. Hội thi đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
 
Đặc biệt, BTV Huyện ủy Cát Tiên phát động trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân toàn huyện hưởng ứng đăng ký thi đua “làm theo Bác” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên hầu hết các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo Bác đã tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của từng TCCS đảng, cơ quan, ban, ngành, trong cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp. Nhờ đó, trong những năm qua đã hạn chế tình trạng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khuyết điểm, kỷ luật.
 
Sau 4 năm học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã xuất hiện 110 tập thể có mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cụ thể: Mô hình sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kể chuyện, giới thiệu những tác phẩm, bài viết về Bác Hồ của Chi bộ cơ quan khối Đảng; mô hình Công an huyện làm thủ tục cấp phát thẻ chứng minh nhân dân lưu động cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa; mô hình Bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - Người tàn tật - Trẻ mồ côi huyện; mô hình đào tạo nghề đan lát, giải quyết việc làm cho 500 lao động của Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp và Dạy nghề An Bình... Toàn huyện có 69 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác đã được tuyên dương, tạo sức lan tỏa tốt trong đời sống xã hội.
 
Huyện ủy Cát Tiên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong đó, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân khác được UBND tỉnh, các ngành khen thưởng...
 
BTV Huyện ủy đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; trong đó chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về Đảng, gương mẫu, đi đầu trong công tác, sinh hoạt, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, TCCS đảng. Hàng năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đến nay, Cát Tiên chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực...
 
Các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị đã gắn kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết của cấp ủy, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ Cát Tiên thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phấn đấu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cuối năm 2019, tổng giá trị sản xuất (GO) tăng 13,27%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28.777 triệu đồng (đạt 100%); thu nhập bình quân đầu người 50,2 triệu đồng/người/năm (tăng 0,2%); tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,33%; hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,41%; 100% xã đã “về đích” nông thôn mới. Huyện Cát Tiên được tỉnh chọn phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới - đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...
 
Có thể nói, việc triển khai có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cát Tiên trong những năm qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các TCCS đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tạo bước đột phá sau hơn 30 năm hình thành và phát triển huyện mới trên vùng đất Nam Tây Nguyên giàu tiềm năng...
 
THANH DƯƠNG HỒNG