Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05:06, 26/06/2020

(LĐ online) - Chiều 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông.

(LĐ online) -  Chiều 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu
 
Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại hội nghị, các đại biểu góp ý bổ sung văn kiện cần nêu rõ vị trí, vai trò của Lâm Đồng trong khu vực và cả nước; cần nêu bật được ý phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; phải bổ sung thêm phần khái quát lịch sử vẻ vang của tỉnh Lâm Đồng trong chặng đường qua.
 
Về phần triển khai các công trình trọng tâm của tỉnh viết chưa rõ, cần đánh giá tác động của các công trình đối với xã hội, với toàn dân. Về bài học kinh nghiệm cần nêu rõ bài học trong xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận và khẳng định vai trò của Nhân dân. Về phát triển văn hóa – giáo dục cần bổ sung xây dựng đề án phát triển Lâm Đồng trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nên rút gọn lại là của riêng thành phố Đà Lạt.
 
Có ý kiến đề nghị văn kiện cần đi sâu phân tích đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, nhất là tình trạng thu gom, xử lý rác thải ở đô thị. Có ý kiến đề nghị sửa lại cụm từ “Đưa xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” vì đây là Nghị quyết của Đảng nên đưa xây dựng Đảng lên đầu là hợp lý và logic hơn. Có ý kiến đề nghị hạ chỉ tiêu GRDP đến năm 2025 xuống đạt khoảng 100 – 110 triệu đồng vì tình hình chung của toàn thế giới và trong đó có Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid – 19…  
 
Các đại biểu góp ý cho văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu góp ý cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm của các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh và các đại biểu là những cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân, trí thức và chuyên gia trên một số lĩnh vực, hội nghị đã tiếp nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI để Ban soạn thảo, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm, phát huy trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của các vị đại biểu đóng góp cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu những nội dung, quan điểm, chủ trương của các kỳ đại hội trước, có sự so sánh, đánh giá tình hình và các chỉ số phát triển kinh tế rất sát thực tế của địa phương … các ý kiến góp ý xác đáng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy và các ban liên quan đề tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trên tinh thần thiện chí và mong muốn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý đầy đủ, chất lượng, trí tuệ trong thời gian tới để góp phần hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội.
 
NGUYỆT THU