Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Di Linh

05:06, 26/06/2020

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Di Linh đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động...

Qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Di Linh đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Nhiều mô hình, cách làm hay đã xuất hiện trong học và làm theo Bác; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn huyện.
 
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và chuyên đề hằng năm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với 140 lớp đã được tổ chức cho trên 30.500 lượt người tham gia học tập. Việc tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh không dây, tổ chức các hội thi... Kết quả, đã xây dựng được trên 450 khẩu hiệu, panô, áp phích để tuyên truyền cổ động trực quan; xây dựng được 200 tin bài, 150 phóng sự về các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh...
 
Qua 4 năm thực hiện, Đảng bộ huyện Di Linh có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. 
Theo đồng chí Hà Văn Duyên, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh luôn xác định những nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 là cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, duy trì cách làm việc gần dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Sự sáng tạo ấy được thể hiện ở việc lãnh đạo, chỉ đạo rõ, bằng việc chọn nội dung đột phá: Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát Nhân dân, giải quyết kịp thời, thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của người dân… Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống” trong toàn huyện. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... Từ đó, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động, thúc đẩy không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 
Việc “học tập” gắn với “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua nhiều phong trào, hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài mô hình “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới” được Huyện ủy, UBND huyện phát động và triển khai; trên địa bàn huyện đã và đang có nhiều mô hình hay được thực hiện đem lại hiệu quả tích cực: “Phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt”; “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tổ tự quản”, “Cổng rào an ninh”,“Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số làm đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, làm cổng, hàng rào, sân bê tông”...
 
Nhiều hộ gia đình đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như: cải tạo, tái canh, chuyển đổi giống cà phê; trồng sầu riêng, bơ ghép xen cà phê; mô hình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến cà phê bền vững khép kín theo quy trình 4C, VietGAP; trồng hoa hồng môn, hoa hồng, hoa lan; trồng rau sạch, rau an toàn theo quy trình VietGAP... đem lại thu nhập cao cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
 
Đặc biệt, với sự đồng thuận trong ý Đảng, lòng dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; 84,2% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, đến nay còn dưới 2,75%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 4%... 
 
 Chủ tịch UBND xã Tân Thượng - đồng chí K’BRồi cho biết: Từ khi thực hiện việc học và làm theo Bác, các phong trào thi đua của xã ngày càng sôi nổi. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Minh chứng cho điều này là việc người dân tự nguyện đóng góp vật chất, ngày công lao động, hiến đất xây dựng đường nông thôn, nhà văn hóa, trường học, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…; bộ mặt nông thôn khởi sắc rất nhiều.
 
Ông Vũ Bá Tiến, Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 1, xã Tân Thượng cho rằng: Cách tốt nhất để học tập và làm theo Bác là không chấp nhận đói nghèo mà phải tìm ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với bản thân, gia đình và giúp đỡ được cho bà con trong thôn.
 
Trong học tập và làm theo Bác, trên địa bàn huyện Di Linh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 38 tập thể và 46 cá nhân điển hình tiêu biểu, đây là những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, đại diện cho hàng nghìn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 
 
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Di Linh là cơ sở vững chắc để Đảng bộ huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
 
HỒNG VĨNH