Huyện ủy Cát Tiên khen thưởng nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

06:12, 30/12/2020

(LĐ online) - Chiều 30/12, Huyện ủy Cát Tiên đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

(LĐ online) - Chiều 30/12, Huyện ủy Cát Tiên đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 
 
Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Nguyễn Khắc Bình trao giấy khen cho các tập thể
Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Nguyễn Khắc Bình trao giấy khen cho các tập thể
 
Dịp này, Huyện ủy Cát Tiên đã khen thưởng 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020; khen thưởng 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục; tặng giấy khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục và tặng giấy khen cho 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 5 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong năm.
 
Năm 2020, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức như nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bệnh dịch tả lợn châu Phi và giá cả sản phẩm ngành nông nghiệp, các mặt hàng thiết yếu không ổn định nhưng với quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực gắn với chủ đề là “Đoàn kết, trách nhiệm, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kết quả đã có 11/13 chỉ tiêu đề ra thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Huyện Cát Tiên đã hoàn thành 9/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Huyện ủy Cát Tiên đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 
 
Đặc biệt, Huyện ủy Cát Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm, huyện Cát Tiên đã có 2 mô hình dân vận khéo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng và Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 16 mô hình dân vận khéo. 
 
Triển khai nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề hành động là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII”, Huyện ủy Cát Tiên đã đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng chất lượng kết nạp đảng viên; triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng,…
 
Dịp này, Huyện ủy Cát Tiên đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 3 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp.
 
NGÂN HẬU