Đảng ủy Công an tỉnh làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

05:01, 14/01/2022
(LĐ online) - Ngày 14/1, Đảng ủy Công an Lâm Đồng phối hợp với các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 điểm cầu Công an các huyện, thành phố trên địa bàn triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy các địa phương trong tỉnh. Và, tổng kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng…
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Hội nghị do đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự tại đầu cầu Công an tỉnh có đồng chí Đặng Thế Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Tại 12 điểm cầu Công an các huyện, thành phố có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Bí thư Đảng ủy Công an huyện, thành phố và thành viên các UBKT Đảng ủy Công an huyện, thành phố… 
 
Theo báo cáo của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với đảng bộ cơ sở Công an các địa phương đã có chuyển biến tích cực so với nhiệm kỳ trước. Nổi bật là việc thông qua phối hợp kiểm tra, giám sát đã tạo được mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ làm công tác kiểm tra trong lực lượng Công an và cán bộ UBKT các huyện, thành ủy. Giúp UBKT Đảng ủy Công an tỉnh nắm được tình hình hoạt động của tổ chức đảng tại Công an các huyện, thành phố, qua đó kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các mặt công tác. UBKT các huyện, thành ủy kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù lực lượng Công an Nhân dân.
 
Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp
Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp
 
Đồng thời, giúp cho cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an các huyện, thành phố từng bược nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong đảng bộ theo quy định của điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảm bảo giữ vững ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương. 
 
Cụ thể, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Huyện ủy Đam Rông và Thành ủy Bảo Lộc tổ chức kiểm tra việc chấp hành với 2 Đảng bộ Công an huyện Đam Rông và Công an TP Bảo Lộc. Tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”;  Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đảm bảo TTATGT; thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đổn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào cuộc vận động của Ngành Công an tại 12 Đảng bộ Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh. 
 
Cùng với đó, phối hợp với UBKT Huyện ủy Lâm Hà kiểm tra một số đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Lâm Hà có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động điều tra. Phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở 7 Đảng bộ Công an huyện, thành phố. Kiểm tra tài chính Đảng đối với 3 Đảng ủy Công an huyện Di Linh, Lạc Dương, Đam Rông. Đồng thời, phối hợp nắm tình hình, tham mưu, đề xuất xử lý trường hợp Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Lâm Hà trong việc liên đới trách nhiệm để người bị tạm giam, tạm giữ trốn khỏi nơi giam. Phối hợp giải quyết đơn thư tố cáo liên quan tới cán bộ lãnh đạo 2 huyện Đam Rông, Đức Trọng. 
 
Quang cảnh tại điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh tại điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng
 
Ngoài ra, còn thực hiện phối hợp giám sát chuyên đề trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và rèn tuyện phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 2 Đảng ủy và các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh, TP Bảo Lộc. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn còn thường xuyên trao đổi thông tin về công tác cán bộ phục vụ phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đàng viên thuộc Đàng bộ Công an các huyện, thành phố hàng năm. Phối hợp thẩm định tiêu chuẩn trên 60 lượt cán bộ phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ là lãnh đạo công an cấp huyện.
 
Báo cáo của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cũng thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, như việc trao đổi nội dung phối hợp xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT của các huyện ủy, thành ủy thực hiện chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, một số nội dung trách nhiệm, phương pháp phối hợp có lúc, có nơi còn chưa chặc chẽ, đầy đủ; việc báo cáo bằng văn bản tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết quả thi hành kỷ luật đảng có lúc chưa thường xuyên… 
 
Tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc lực lượng Công an Nhân dân. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng bộ cơ sở Công an các địa phương đã có chuyển biến tích cực. Đồng thời, thông qua phối hợp kiểm tra, giám sát đã tạo được mối gắn bó giửa lực lượng công an và UBKT các huyện, thành ủy. Giúp Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện, thành ủy nắm bắt, chỉ đạo kịp thời đối với công an các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Việc phối hợp kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động điều tra; phối hợp nắm tình hình và tham mưu đề xuất xử lý đối với những trường hợp đàng viên và lãnh đạo công an huyện; công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, phục vụ công tác tổ chức cán bộ và khen thưởng bậc cao đối với lãnh đạo Công an cấp huyện; phục vụ kiện toàn cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong công an tỉnh…, cũng được các bên phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 
 
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn cũng đề nghị, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp giửa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy và giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thành phố... Các cấp ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của Quy chế phối hợp, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Công an cấp huyện trên lĩnh vực công tác về đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Các bên phải chấp hành nghiêm chế độ hội họp và báo cáo theo Quy chế đề ra. 
 
Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thành phố thuộc tỉnh.
 
THỤY TRANG