Đạ Tẻh: Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc''

10:09, 22/09/2022
(LĐ online) - Chiều 22/9, Công an huyện Đạ Tẻh và Hội Người cao tuổi đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 – 2021.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tính đến nay, huyện Đạ Tẻh có 4.469 hội viên/5.326 người cao tuổi đạt tỷ lệ 83,90 %. Trong 5 năm,  Hội Người cao tuổi huyện Đạ Tẻh kết nạp được 658 hội viên. Đến nay, toàn huyện có 9 Hội cơ sở, trong đó có 77 chi hội trực thuộc. Có 3/9 Hội cơ sở được đánh giá là tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vững mạnh xuất sắc) và 6/9 Hội cơ sở được đánh giá là tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (vững mạnh).
 
Giai đoạn 2016-2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, các cấp, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Đại diện Hội Người cao tuổi với Công an huyện, các phong trào thi đua yêu nước đã được Hội người cao tuổi cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó có phong trào Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện.
 
Giai đoạn 2016-2021, trong xây dựng các mô hình về an ninh trật tự, Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn đã chủ động và phối hợp triển khai các mô hình và các phong trào như treo ảnh Bác Hồ, không rãi vàng mã khi đưa tang;… Thời điểm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện xảy ra, đã có 357 cụ là Người cao tuổi tham gia các mô hình bảo vệ vùng xanh, Tổ Covid cộng đồng. 
 
Trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân
Trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân
 
5 năm qua, các hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm với 186 hội viên; bảo vệ an ninh thôn, tổ dân phố 22 người, tham gia tổ hòa giải 137 người (trong đó đã hòa giải thành công 31 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong dân cư). Cung cấp 21 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, tội phạm cho lực lượng Công an xã và huyện. Trong 5 năm đã thực hiện theo dõi, cảm hóa thành công 13/14 đối tượng. 
 
Cùng với đó, lực lượng Công an và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện thường xuyên tham mưu, phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... 
 
Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hội viên Hội người cao tuổi huyện. Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện duy trì thường xuyên công tác quán triệt đến các hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị về công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ trật tự trên địa bàn. Trong đó, toàn thể Hội viên người cao tuổi đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ về thực hiện Chương trình phối hợp hành động số 27/CTr/CA-HNCT ngày 16/6/2016 về “Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020”; đồng thời lồng ghép việc thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao – Gương sáng" của Hội người cao tuổi với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…Thông qua những hoạt động trên, Hội người cao tuổi huyện đã khẳng định được vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn, phát triển các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc và là gương để con cháu noi theo.
 
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân; UBND Đạ Tẻh tặng giấy khen cho 30 cá nhân là điển hình tiên tiến người cao tuổi đã có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021.  
 
THÂN THU HIỀN