Hội nghị Huyện ủy Đức Trọng lần thứ 13

09:12, 02/12/2022
(LĐ online) - Chiều 1/12, Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến một số dự thảo.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hồng Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì hội nghị.
 
Trong năm 2022, mặc dù dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển chung của huyện và ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là ngành du lịch, thương mại, dịch vụ. Song, cùng với sự điều hành chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả và sát với tình hình thực tế của huyện, các cấp, các ngành đã nỗ lực tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, do đó, kinh tế của huyện đã có nhiểu chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch.
 
Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao; công tác quản lý quy hoạch được chú trọng, đầu tư các nguồn lực để chỉnh trang đô thị và nâng cao các tiêu chí trở thành thị xã và đô thị loại IV. Thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ, thu ngân sách đạt và vượt so với cùng kỳ kế hoạch đề ra. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ được phục hồi và phát triển. Cải cách hành chính và chuyển đổi số có những chuyển biến tích cực.
 
Các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục được đảm bảo; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt theo kế hoạch đã để ra; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng.
 
Tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản giữ vững ổn định; số vụ tai nạn giao thông và số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ...
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Có 3 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết của huyện đã đề ra, gồm: Chỉ tiêu về bác sĩ/1 vạn dân, tỷ lệ về dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và chỉ tiêu về trồng rừng. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra; tình trạng xây dựng trái phép, sai phép còn xảy ra. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ...
 
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng D9ảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022; dự toán nhân sách Đảng năm 2023; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng –an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), dự báo tình hình kinh tế phục hồi nhưng còn nhiều thách thức. Vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện phải tiếp tục giữ vững đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát các nhiệm vụ chưa đạt, đưa ra giải pháp cụ thể trong năm 2023; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; hoàn thành quy hoạch chung Đức Trọng và triển khai một số quy hoạch phân khu; khởi công các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 đạt và vượt dự toán thu do tỉnh giao; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
 
N.MINH