Đức Trọng: Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

06:10, 16/10/2019

UBND huyện Đức Trọng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

UBND huyện Đức Trọng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhận giấy khen của UBND huyện
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhận giấy khen của UBND huyện
 
Theo đó, trong năm 2019, huyện Đức Trọng đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra, đồng thời tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê và tuyển chọn 297 điều tra viên, 24 tổ trưởng để điều tra 625 địa bàn, trong đó có 133 địa bàn mẫu, 355 địa bàn toàn bộ và 137 địa bàn đặc thù.
 
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số của huyện còn tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử. Toàn huyện đã tổ chức ra quân tổng điều tra từ ngày 1/4/2019, đến ngày 25/4/2019 hoàn thành việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đã đề ra. 
 
Kết quả, tổng số hộ điều tra toàn huyện là 53.700 hộ, trong đó số hộ thường là 53.246 hộ và 454 hộ đặc thù. Tất cả các hộ đều điều tra trên phiếu điện tử. Với kết quả số liệu Tổng điều tra năm 2019 của huyện đã phản ánh đúng với thực tế dân số của huyện theo dự báo trong những năm qua.
 
Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
N.MINH