Đầu tư công trung hạn được điều chỉnh, bổ sung

06:11, 19/11/2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 có khả năng tăng, nên tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 có khả năng tăng, nên tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này. 
 
Nút giao thông Phan Chu Trinh - thành phố Đà Lạt sẽ được đầu tư 3.585 triệu đồng. Ảnh: H.Nguyệt
Nút giao thông Phan Chu Trinh - thành phố Đà Lạt sẽ được đầu tư 3.585 triệu đồng. Ảnh: H.Nguyệt
 
Theo Tờ trình 6906 của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh, tổng nguồn vốn dôi dư là 1.259.285 triệu đồng. Và việc bố trí vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phải đảm bảo theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định 120 năm 2018 của Chính phủ.
 
Việc phân bổ vốn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020 theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã đề ra. Qua đó, tập trung đầu tư các chương trình trọng tâm, công trình dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng đô thị, phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
Theo phân tích của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thuộc ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 19 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng là 4.800 triệu đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 2.200 triệu đồng, xổ số kiến thiết là 2.600 triệu đồng. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ 2 nguồn này trong giai đoạn 2016 - 2020 là 6.192.250 triệu đồng, trong đó tiền sử dụng đất khoảng 2.717.250 triệu đồng, xổ số kiến thiết là 3.475.000 triệu đồng. Như vậy, nguồn vốn đầu tư phát triển tăng thêm giai đoạn 2016 - 2020 là 1.259 tỷ đồng, sau khi đã sử dụng để bù đắp chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tập trung do ngân sách địa phương bị hụt thu khoảng 132.965 triệu đồng.
 
Theo đó, HĐND tỉnh đã ra quyết sách điều chỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thứ tự ưu tiên được phê duyệt như sau: Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bổ sung vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020, sau năm 2020, dự án cấp bách khởi công mới trong năm 2020, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025.
 
Cụ thể, bố trí các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND tỉnh thông qua là 895.679 triệu đồng cho 124 dự án. 
 
Trong đó, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020 bố trí 489.679 triệu đồng cho 53 dự án, bố trí vốn 406.000 triệu đồng cho 71 dự án, bố trí trên 103.000 triệu đồng cho 140 dự án và bố trí 8 dự án khởi công mới với nguồn vốn bố trí khoảng 88.585 triệu đồng.
 
Đặc biệt, tại kỳ họp, sau khi UBND tỉnh điều chỉnh danh mục dự án đầu tư với những công trình mang tính cấp bách thì việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt được phê duyệt với số vốn là 50.000 triệu đồng. Danh mục các dự án khởi công mới năm 2020 sẽ bao gồm các dự án nút giao thông Phan Chu Trinh - thành phố Đà Lạt là 3.585 triệu đồng, dự án xây dựng trụ sở HĐND - UBND thành phố Bảo Lộc với nguồn vốn là 15.000 triệu đồng.
 
Phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Những danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 thông qua lần này với số vốn lớn, là những dự án cấp bách, có quy mô, bức xúc của các địa phương, đơn vị. Do vậy, nhiều dự án đường giao thông nông thôn, trường mầm non… chưa được đầu tư vì chưa mang tính cấp bách, sẽ có đầu tư nhưng đầu tư chậm hơn vì phải dành nguồn vốn đầu tư cho những dự án thực sự cấp bách, đáp ứng mong đợi của Nhân dân. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần hiểu rõ và thông tin cho cử tri biết, cùng chia sẻ những khó khăn của địa phương. 
 
Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận cũng cho rằng: Với sự đồng thuận nhất trí cao, kỳ họp thứ 10 đã khẳng định sự quyết tâm của HĐND tỉnh, của đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh đó là biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là cần thiết. 
 
 HÀ NGUYỆT