Lâm Hà: Hoàn thành 41/41 công trình giao thông nông thôn năm 2020

01:01, 15/01/2021

UBND huyện Lâm Hà cho biết, tính đến cuối tháng 12/2020, địa phương đã hoàn tất toàn bộ 41/41 công trình giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2020.

UBND huyện Lâm Hà cho biết, tính đến cuối tháng 12/2020, địa phương đã hoàn tất toàn bộ 41/41 công trình giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2020.
 
Tổng đầu tư cho 41 công trình giao thông nông thôn này 35,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bố trí trên 17,5 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 18,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2020, huyện đã giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước đạt 16,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,2% kế hoạch.
 
GIA KHÁNH