Đà Lạt: Sẽ ngầm hóa toàn bộ hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cáp viễn thông

09:01, 24/01/2022
(LĐ online) - UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn địa bàn trung tâm TP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Công nhân thực hiện ngầm hoá hệ thống hạ tầng kỹ thuận ở nút giao thông Ngã 5 đại học
Công nhân thực hiện ngầm hoá hệ thống hạ tầng kỹ thuận ở nút giao thông Ngã 5 đại học
 
Theo kế hoạch này, hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng và cáp viễn thông sẽ được chôn ngầm trong quá trình thực hiện đầu tư, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt từ nay cho đến năm 2025. Một số tuyến đường thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, một số thực hiện từ nguồn vốn xã hội hoá.
 
Việc ngầm hoá hệ thống hạ tầng kỹ thuật không chỉ đảm bảo an toàn, mà còn đảm bảo mỹ quan đô thị và xây dựng hình ảnh đô thị Đà Lạt ngày càng đẹp và hiện đại.
 
NGUYỄN NGHĨA