Mới có khoảng 42% dân cư đô thị Đà Lạt được hưởng dịch vụ thoát nước

05:01, 24/01/2022
Việc đầu tư hạ tầng xử lý nước thải, theo số liệu thống kê năm 2021, khoảng 42% dân cư đô thị Đà Lạt được hưởng dịch vụ thoát nước, tăng 22% so với năm 2010. Tuy nhiên, vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt hiện vẫn còn nan giải đối với các đô thị, bởi toàn tỉnh chỉ có duy nhất thành phố Đà Lạt có nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Việc khuyến cáo người dân thực hiện đấu nối vẫn đang gặp khó khăn, trong trường hợp đấu nối đạt công suất cũng chỉ đáp ứng khoảng 60% dân cư đô thị Đà Lạt được hưởng dịch vụ thoát nước. Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Đà Lạt (giai đoạn 3), thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng,
 
NGUYỄN NGHĨA