Đạ Tẻh: Phổ biến pháp luật cho người đồng bào dân tộc thiểu số

06:09, 22/09/2022
Văn phòng HĐND-UBND huyện Đạ Tẻh vừa phối hợp với Công đoàn Văn phòng HĐND-UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho người dân Thôn 8, xã Mỹ Đức. 
 
Tại hội nghị tuyên truyền, 130 người là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã Mỹ Đức được phổ biến nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, các văn bản của các cấp tuyên truyền về Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các thông tin bằng chứng khoa học về những mặt trái, hệ lụy, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra.
 
Qua buổi tuyên truyền nhằm từng bước đưa luật pháp đi vào cuộc sống; nâng cao nhận thức cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hiểu biết đúng đắn về chính sách của Nhà nước, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
THÂN THU HIỀN