Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất

06:09, 22/09/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ biến động giá đất tại địa phương; thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất tại địa phương, gửi báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10 để tổng hợp.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo về giá đất thị trường, kết quả xác định giá đất cụ thể đối với các dự án tại các khu đô thị, khu công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo về tình hình biến động giá đất thị trường 8 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021; nguyên nhân biến động giá đất thị trường; dự báo xu hướng và mức độ biến động của giá đất thị trường từ nay đến cuối năm 2022.
 
C.PHONG