BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN :
Chuyển đổi số toàn diện trong ngành bảo hiểm xã hội

AN NHIÊN 01:11, 24/05/2023

Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số để mang lại nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn. Toàn ngành BHXH chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp).

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tại TP Đà Lạt
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho người lao động tại TP Đà Lạt

Cùng với cả hệ thống chính trị, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về Đề án 06. BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 83.477.695 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm giấy tờ công dân.

BHXH Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; chỉ đạo BHXH các tỉnh đẩy mạnh triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong KCB BHYT. Hiện, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 96,99% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 25.738.015 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia. Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Kết quả, hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ BHYT thực hiện qua DVC này.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “đăng ký khai tử -xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến ngày 16/5/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 131.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (NLĐ).

BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện” trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 170 giao dịch “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”. BHXH Việt Nam đã tích hợp thành công dịch vụ ký số từ xa (ký số trên thiết bị di động), trên cơ sở này, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai DVC “Giải quyết hưởng BHXH một lần”. Đồng thời, BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để khai thác dữ liệu hộ gia đình từ CSDL quốc gia về dân cư để triển khai DVC “Đăng ký tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và trên dữ liệu của CSDL Quốc gia về dân cư nhằm hạn chế, ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam phối hợp triển khai “Sổ sức khỏe điện tử” (SKĐT), BHXH Việt Nam đã tham gia cùng Bộ Y tế xây dựng và ban hành Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc CSDL quốc gia về bảo hiểm. BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hàm chia sẻ dữ liệu thông qua web (API) để chia sẻ dữ liệu KCB từ Hệ thống của BHXH Việt Nam cho CSDL quốc gia về dân cư để tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID. Về việc triển khai Sổ SKĐT, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế xây dựng lộ trình triển khai, đối tượng khai thác dữ liệu theo Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện; đôn đốc tất cả các cơ sở KCB cung cấp đầy đủ dữ liệu theo các trường thông tin được quy định theo lộ trình triển khai lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng để hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam phục vụ triển khai DVC cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến và triển khai các DVC liên thông theo Đề án 06. Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc có 1.273 cơ sở KCB được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe, trong đó có 972 cơ sở đã gửi dữ liệu với 294.438 dữ liệu được gửi; có 851 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 60.953 dữ liệu được gửi và 250 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 916 dữ liệu được gửi.

Hoàn thành số hóa tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. BHXH Việt Nam đã điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm triển khai cấp bản điện tử sổ BHXH, thẻ BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong quá trình triển khai 2 nhóm DVC liên thông (đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí), BHXH Việt Nam đã thực hiện - cấp bản điện tử đối với các kết quả giải quyết TTHC (thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và bản điện tử Quyết định hưởng trợ cấp mai táng).

Việc triển khai số hóa tất cả kết quả giải quyết TTHC và việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp DVC trực tuyến của BHXH Việt Nam là tiền đề quan trọng để cải cách TTHC, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam trong việc giúp giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số.

Tại Lâm Đồng, BHXH tỉnh đã phối hợp với cơ quan công an chuẩn hóa dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT có thông tin chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia chưa có số CCCD, định danh cá nhân. Tiếp tục đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và BHXH các huyện, thành phố về thực hiện chuyển dữ liệu hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT. Hiện, toàn tỉnh đã có 100% cơ sở KCB sử dụng CCCD gắn chip để KCB BHYT, với 643.610 lượt tra cứu thẻ BHYT bằng CCCD, có 440.203 lượt tra cứu thành công để KCB BHYT.

BHXH các huyện, thành phố, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện dữ liệu người tham gia, tăng tỷ lệ dữ liệu được kết nối liên thông với dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, số ĐDCN/CCCD đã được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi KCB bằng CCCD là 1.019.181 người (đạt 90%) và đã có 233.823 người cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số.