Đà Lạt: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

DIỄM THƯƠNG 06:12, 25/05/2023

UBND TP Đà Lạt vừa yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. 

Theo đó, các xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai công tác chỉnh trang đô thị, xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường. Đặc biệt là tình trạng xây dựng kiot, bày bán hàng quán trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang đường bộ, các khu vực, không gian công cộng gây mất mỹ quan đô thị.

UBND thành phố cũng đề nghị Phòng Quản lý trật tự đô thị tiếp tục thực hiện chức năng là cơ quan chuyên đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương.