Giải ngân 72,4% vốn đầu tư các công trình thủy lợi

VŨ VĂN 06:11, 25/05/2023

Thống kê đến giữa tháng 5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã giải ngân gần 87,9 tỷ đồng đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm, cấp bách, công trình vùng nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao, dự án ODA giai đoạn năm 2021- 2025. 

Trong đó, Dự án Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp đã phân bổ 22 tỷ đồng. Kết quả đã thi công hoàn thiện các hạng mục đường quản lý vận hành, công trình trên kênh…, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý II/2023.

Tương tự, Dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, kênh N3 Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, kênh cấp 1 Cam Ly Thượng, huyện Lâm Hà đến ngày 15/5/2023 giải ngân hơn 14,7 tỷ đồng, đạt 86,2% kế hoạch năm 2021 - 2023. Đến nay nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại như: Cống qua đường, công trình trên kênh…, dự kiến hoàn thành bàn giao sử dụng trong quý II/2023. Ước giải ngân đạt 100% kế hoạch…