Đà Lạt: 8.567 hộ được thu gom nước thải và xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung

NGUYỄN NGHĨA 04:51, 22/09/2023

Tính đến nay, tổng số hộ dân trong vùng được thu gom xử lý nước thải bởi hệ thống xử lý nước thải tập trung của TP Đà Lạt là 8.567 hộ, bao gồm toàn bộ Phường 1, Phường 2 và một phần các Phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10.

Ngoài ra, nước thải sinh hoạt đối với những nơi chưa triển khai đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung được xử lý qua hầm tự hoại; một số cơ sở sản xuất nằm ngoài khu vực thu gom đã xây dựng hệ thống để xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Được biết, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của TP Đà Lạt đi vào hoạt động từ năm 2007 do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng vận hành, quản lý có tổng diện tích 7,1695 ha với công suất tối đa là 12.400 m3/ngày đêm.