Cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng tiếp nhận học viên trở lại

N.MINH 11:36, 21/02/2024

(LĐ online) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tiếp nhận trở lại các đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng.

Học viên đang lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
Học viên đang lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Theo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, số người nghiện ma túy tại đơn vị đã giảm, còn 256 người (do nhiều học viên đã hết thời gian cai nghiện trở về cộng đồng). Đến thời điểm hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy đã có đủ khả năng tiếp nhận học viên mới vào cai nghiện theo công suất tiếp nhận.

Vì vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo và đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Cơ sở cai nghiện ma túy trong việc lần lượt đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện theo quy định; trong đó, ưu tiên tiếp nhận người nghiện đã có quyết định của Toà án Nhân dân cấp huyện về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa thi hành được.

Trước đó, từ cuối tháng 10/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận các đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Lý do là vì số học viên đang điều trị lúc bấy giờ tại Cơ sở là gần 400 người, quá tải so với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy (số học viên được tiếp nhận trong quy định là 288 người) và số cán bộ, viên chức quản lý học viên không đủ để đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại Cơ sở.


Từ khóa:

ma túy

nghiện ma túy

lâm đồng