Trợ giúp xã hội, trợ cấp Tết Nguyên đán trên 146 tỷ đồng

C.THÀNH 06:22, 21/02/2024

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón xuân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo... UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2612 về việc trợ cấp gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ thăm hỏi một số đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Kết quả đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã trợ giúp xã hội, trợ cấp Tết Nguyên đán năm 2024 cho 255.337 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 146 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 104 tỷ đồng, nguồn vận động, xã hội hóa gần 38 tỷ đồng và nguồn Quỹ “Vì người nghèo” trên 4,6 tỷ đồng.