Hơn 192 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng hồ Đông Thanh

MẠC KHẢI 06:23, 21/02/2024

Huyện Lâm Hà đã triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án hồ Đông Thanh hơn 192 tỷ đồng được phê duyệt. 

Trong đó, hoàn thành xây dựng khu tái định cư và chi trả hơn 149 tỷ đồng cho các hộ dân khu vực lòng hồ và cụm công trình đầu mối. Đồng thời giải ngân hơn 43 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạng mục hệ thống kênh và công trình trên kênh. 

Được biết, Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh với tổng dự toán hơn 494 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn gồm: đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, thiết bị, dự phòng, chi phí khác, quản lý dự án. 

Dự án khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành hệ thống kênh mương từ ngày 10/1/2023 đến ngày 10/6/2024; cụm công trình đầu mối từ ngày 19/1/2022 đến ngày 22/6/2024.