Tổ chức trên 50 lớp tập huấn bảo vệ môi trường

VIẾT TRỌNG 06:28, 22/02/2024

Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, Chi cục sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, đoàn thể trong tỉnh tổ chức khoảng 50 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong năm 2024. 

Truyền thông bảo vệ môi trường cho học sinh 
tại một trường học trong tỉnh
Truyền thông bảo vệ môi trường cho học sinh tại một trường học trong tỉnh

Trước đó, năm 2023 Chi cục đã phối hợp với các địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng nhiều đơn vị liên quan tại các địa phương trong tỉnh để tổ chức trên 100 lớp tập huấn về Luật Môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã sử dụng trên đồng ruộng; phổ biến các kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học với trên 5.000 lượt người tham gia. 

Tại huyện Đơn Dương Chi cục đã phối hợp tổ chức tập huấn phân loại rác thải tại nguồn cho trên 2.300 hộ dân tại thị trấn Thạnh Mỹ. Tương tự, tại Đà Lạt, Chi cục phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn về phân loại rác thải tại nguồn, trung bình mỗi lớp có khoảng 150 lượt người tham dự. Chi cục cũng phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Đà Lạt triển khai sự kiện truyền thông Bảo vệ tài nguyên môi trường tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm nay, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ môi trường đến các địa phương, doanh nghiệp và trường học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; khuyến khích hoạt động phân loại chất thải tại nguồn; tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy định; tăng cường vai trò của cộng đồng trong quản lý chất thải.

Các lớp tập huấn sắp đến cũng hướng cộng đồng nâng cao ý thức trong thu gom, phân loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tránh tình trạng tự chôn lấp, đốt, vứt bỏ ra môi trường hoặc bỏ lẫn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chung với rác thải sinh hoạt.

Chi cục cũng tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tăng cường sự giám sát của cộng đồng, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông trong bảo vệ môi trường nói chung và trong công tác xử lý chất thải rắn nói riêng; hạn chế và tiến đến từ bỏ thói quen sử dụng bao bì, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhằm giảm phát sinh chất thải rắn; vận động và tổ chức ký cam kết chống chất thải nhựa, không sử dụng ấn phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và đồ nhựa sử dụng một lần.