Toàn tỉnh được cấp 5 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng

MẠC KHẢI 06:10, 25/05/2023

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, toàn tỉnh đến nay được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 5 mã số cơ sở đóng gói sản phẩm sầu riêng với tổng diện tích nhà xưởng 6.323 m2, công suất đạt 275 tấn/ngày.

Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Bảo Tín (Thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) quy mô nhà xưởng lớn nhất với 2.200 m2, công suất đóng gói 120 tấn/ngày. 

Tiếp theo Công ty TNHH Thương mại sản xuất Long Thủy (Thôn 6, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Công ty TNHH Đức Huệ (số 47, Cao Thắng, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) đều có diện tích nhà xưởng 1.200 m2, công suất đóng gói 50 tấn/ngày. 

Còn lại Công ty TNHH Ts Food (số 61, xã Hòa Nam, huyện Di Linh) và Công ty Cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu nông sản Tây Nam Bộ (Thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) được cấp mã số cơ sở đóng gói sầu riêng lần lượt diện tích nhà xưởng 1.073 m2 (công suất 15 tấn/ngày) và 650 m2 (công suất 60 tấn/ngày).