Bồi dưỡng kiến thức về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc

QUỲNH UYỂN 04:50, 22/09/2023

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho gần 100 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Dự lớp học, các đại biểu được trang bị nhiều kiến thức tổng quan về mã số, mã vạch, ứng dụng của mã số, mã vạch trong thực tế và hướng dẫn chức năng, cách sử dụng hệ thống quản lý mã số, mã vạch, mô hình truy xuất nguồn gốc theo đặc thù riêng của địa phương; ứng dụng và lợi ích của mã số, mã vạch; quy định quản lý và sử dụng mã số, mã vạch; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch; hiện trạng truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam...

Qua đó, đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc hơn các nền tảng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhìn nhận đầy đủ về áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc trong xây dựng và định vị thương hiệu nhằm tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng. Đồng thời, cũng đảm bảo chất lượng, tính an toàn và công khai, minh bạch các thông tin của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; tăng cường giám sát, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp bắt kịp với xu hướng hội nhập.