Liên kết sản xuất, tiêu thụ 1.350 tấn sầu riêng mỗi năm

MẠC KHẢI 05:22, 21/09/2023

Dự án Liên kết sản xuất, tiêu thụ của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Triệu Hải vừa được UBND huyện Đạ Tẻh phê duyệt với tổng diện tích 120 ha sầu riêng, sản lượng mỗi năm 1.350 tấn vào năm 2025.

Cụ thể, với hơn 40 nông hộ tham gia liên kết sản xuất 120 ha sầu riêng được HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định từ năm 2025. Riêng quy mô năm 2023, HTX liên kết 20 hộ sản xuất 80 ha sầu riêng, sản lượng thu hoạch và bao tiêu dự kiến 600 tấn.

Trong quá trình liên kết, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phhí tập huấn, khảo sát, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường.

Riêng mua 1.500 cây giống sầu riêng trồng trên diện tích 9,3 ha, nhà nước hỗ 70% kinh phí, 30% kinh phí còn lại HTX và hộ dân đối ứng.