Chấm dứt 17 dự án sau kiểm toán, thanh tra

DIỄM THƯƠNG 18:22, 21/09/2023

(LĐ online) - Ngày 21/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, các cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng thường xuyên tự rà soát, đối chiếu với các định mức, tiêu chuẩn mới được ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tự kiểm tra, công khai, minh bạch dự toán thu, chi ngân sách; công khai việc mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước; tăng cường công tác giám sát... Thanh tra các sở, ngành, địa phương đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức; qua đó, kịp thời chấn chỉnh tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công trên địa bàn tỉnh, khắc phục những vướng mắc, sai phạm tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Lâm Đồng đã tích cực thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Cụ thể, đã thực hiện hơn 176 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99,5% về kiến nghị xử lý tài chính của cơ quan kiểm toán, còn lại hơn 870 tỷ đồng chưa thực hiện. 

Đối với kiến nghị của kết quả kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng, địa phương này đã thực hiện trên 3,8 đồng theo kiến nghị. Đối với những kiến nghị kiểm toán từ năm 2020 về trước, cơ quan kiểm toán kiến nghị xử lý hơn 14 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện gần 3 tỷ đồng.

Tổng giá trị tiền, tài sản bị lãng phí, sử dụng sai chế độ phát hiện được qua các cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 hơn 5,4 tỷ đồng, đã xử lý thu hồi gần 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, đến ngày 31/8/2023, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách do chậm tiến độ. Trong đó, chấm dứt 17 dự án (chấm dứt một phần đối với 14 dự án đầu tư và chấm dứt toàn bộ 3 dự án đầu tư). Đối với các dự án đầu tư không thực hiện hoạt động đầu tư đúng theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tỉnh đã kiểm tra và xử phạt 12 trường hợp nhà đầu tư vi phạm hành chính, số tiền 557,5 triệu đồng. 

UBND tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện những nội dung liên quan đến kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa thực hiện.