Tiếp tục dừng nhận hồ sơ thuê rừng để kinh doanh sinh thái, nghỉ dưỡng

DIỄM THƯƠNG 09:13, 07/09/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 26/4/2022, UBND tỉnh đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; trong đó, có nội dung thuê môi trường rừng để kinh doanh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng. Tuy nhiên, trong thời gian qua UBND tỉnh vẫn nhận được một số hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng do các tổ chức, cá nhân gửi về, do đó, UBND tỉnh chưa xem xét xử lý các hồ sơ, kể cả các hồ sơ mới.

Việc thuê môi trường rừng sẽ được thực hiện sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được ban hành và quy định thuê môi trường rừng của tỉnh Lâm Đồng được sửa đổi và triển khai.