Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công các công trình

DIỄM THƯƠNG 10:36, 20/11/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Hồ chứa nước Kazam, huyện Đơn Dương bổ sung vốn 30 tỷ
Hồ chứa nước Kazam, huyện Đơn Dương bổ sung vốn 30 tỷ

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 đã được giao tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 với số vốn 30 tỷ đồng của 3 dự án, gồm: Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh tại huyện Đạ Tẻh (giai đoạn 3); Dự án Nâng cấp và mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường DH93 tại huyện Cát Tiên; Dự án Nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh tại huyện Di Linh.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2023 với số vốn 30 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Hồ Ka Zam (huyện Đơn Dương).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ việc điều chỉnh, bổ sung để hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện, thanh toán, quyết toán nguồn vốn được bố trí theo đúng thời gian quy định; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.Liên kết hữu ích