Hỗ trợ 203,3 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn Chứng nhận VietGAP

VŨ VĂN 06:23, 27/12/2023

Trong năm 2023, ngành Nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 64 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất đạt tiêu chuẩn Chứng nhận VietGAP với diện tích 203,3 ha.

Lũy tiến toàn tỉnh có 6.282 ha sản xuất VietGAP, GlobalGAP và 1.415 ha sản xuất hữu cơ. Trong đó gồm các cây rau (3.060 ha), cây ăn quả (gần 1.241,2 ha), chè (637,5 ha), lúa (gần 605,2 ha), dược liệu (46,4 ha), cà phê (292,5 ha), tiêu (3 ha). Riêng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, Rainforest đạt 86.000 ha, sản lượng 265.000 tấn/năm. 

Đến nay, toàn tỉnh được cấp 67 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 3.527,2 ha. Cụ thể 65 vùng trồng sầu riêng gần 3.416,2 ha, 2 vùng trồng chanh leo 111 ha, chiếm lần lượt so với tổng diện tích canh tác 16,3% và 12,4%. 

Bên cạnh đó đã hoàn tất 89 hồ sơ đề nghị cấp mã vùng trồng với hơn 3.678,5 ha; 20 hồ sơ đề nghị cấp mã cơ sở đóng gói với tổng diện tích nhà xưởng 22.586 m2…